Vul een zoekwoord in:

Werktekeningen NK Metselen

Werktekeningen
Werktekeningen van de metselwerkstukken voor het NK Metselen worden door KNB beschikbaar gesteld vanaf deze pagina. Zij zijn heel goed bruikbaar om oefenwerkstukken te maken voor opleidingsdoeleinden en voor deelnemers aan metselwedstrijden.

De werktekeningen zijn per jaar downloadbaar. Klik op de gewenste pagina aan de linkerkant.

Voorbeeld beoordelingsformulier NK Metselen
Tijdens metselwedstijden van het NK Metselen voor vmbo leerlingen worden de deelnemers door een vakkundige jury op verschillende onderdelen beoordeeld.

Een voorbeeld van een jury beoordelingsformulier, zoals deze door KNB wordt gebruikt kunt u hier downloaden