Vul een zoekwoord in:

Promotie metselonderwijs

KNB gaat onverminderd door met het metselvak te promoten, de instroom naar het metselonderwijs te bevorderen en jongeren te interesseren voor een baan in de bouw. Zij maakt zich binnenkort al weer op voor een nieuw metselkampioenschap in 2020. Heeft u interesse om een finalewedstrijd samen met KNB te organiseren? Neem dan contact met op via info@knb-keramiek.nl of 026 – 384 56 30.

Ook metselkampioen 2019, Stefan de Jager, vindt het bevorderen van interesse onder jongeren voor een loopbaan in de bouw hard nodig. In de Cobouw vertelt hij: “Ik denk dat als meer jongeren weten wat het metselvak precies inhoudt, veel meer het leuk vinden”.

Nagenieten
Wilt u alles over het NK Metselen 2019 nog eens rustig nalezen? Lees dan de sfeerverslagen en bekijk de foto’s van de voorronden tot aan de landelijke finale!