Vul een zoekwoord in:

KNB met voorlichtingsstand op landelijke studiedag Platform vmbo BWI

Velp, 3 juni 2015

Op 3 juni was KNB met een voorlichtingsstand aanwezig op de Landelijke studiedag Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur in 's-Hertogenbosch.

De jaarlijkse door het Platform vmbo BWI georganiseerde studiedag stond deze keer in het teken van de onderwijsvernieuwing op vmbo scholen. Deze ingrijpende verandering die in 2016 zal worden doorgevoerd heeft grote gevolgen voor de opleidingen in vakberoepen zoals metselen. Door de onderwijsvernieuwing vervalt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in het vierde leerjaar specifiek voor metselen te kiezen. De tendens is om vooral techniekbreed op te leiden. Zorg is hoe de keuze voor het beroep metselen, of in elk geval het voldoende aantal uren metselen op vmbo scholen, kan worden gehandhaafd. Ervaring leert dat het belangrijk is dat jongeren in een vroeg stadium kennis maken met specifieke vakgerichte kennis. Goed vakonderwijs in het vmbo is en blijft van groot belang om in de nabije toekomst adequaat en voldoende opgeleide metselaars te hebben.