Vul een zoekwoord in:

Studiedag voor metseldocenten en -instructeurs

KNB Studiedag voor metseldocenten en metselinstructeurs op woensdag
27 januari 2016, van 10.00 - 15.00 uur, Ahoy Rotterdam 

Op het programma staan interessante presentaties over de volgende onderwerpen:

  • laatste stand der techniek in type en verwerking van metselbaksteen;
  • nieuwste kennisbrochures en infobladen van KNB;
  • toekomst van het metselonderwijs met nieuwe cursussen en initiatieven;
  • een k(l)ei goede presentatie over 'Van Groningse Klei'
  • een unieke pré-presentatie van het nieuwe metselwerkboek 'Het Zinderend Oppervlak';
  • toelichting op het NK Metselen & Voegen 2016 en terugblik op het kampioenschap 2015;
  • een bezoek aan GEVEL 2016 en nog veel meer…

De studiedag is bedoeld voor metseldocenten en -instructeurs van alle VMBO scholen, ROC's en Bouwopleidingsbedrijven, alsmede sectorhoofden Bouwtechniek, coördinatoren LWT, leden van de Studiegroep Metselen, leden KNB, de vakjury van de metsel- en voegwedstrijd en diverse baksteen- en metselwerkdeskundigen.

Voor deelnemers die staan geregistreerd in het Lerarenregister (Registerleraar.nl), levert deelname aan de KNB-studiedag studiepunten op. Voor deze studiedag kunnen 6 registeruren worden opgevoerd.

U kunt zich voor de studiedag aanmelden via  http://www.metselwedstrijden.nl/contact/studiedag-metseldocenten/

Aanmelding voor uiiterlijk vrijdag 15 januari 2016.