Vul een zoekwoord in:

Steun in de rug voor bijscholing VMBO metseldocenten

Velp, 7 december 2016

De door KNB dit najaar voor het eerst georganiseerde metseltraining voor VMBO docenten bouwtechniek (BWI) blijkt in een behoefte te voorzien. Dat blijkt niet alleen uit de onverwacht grote interesse tot deelname door docenten maar ook uit plannen van Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Hij is bereid ook in 2017 dit soort bijscholingen van docenten uit het VMBO praktijkonderwijs te ondersteunen.

Medio 2015 besloot het Ministerie van OCW het aantal VMBO-profielen terug te brengen van dertig naar tien. Doel was het onderwijs beter te laten aansluiten op zowel een vervolgopleiding als op de arbeidsmarkt in de regio. Na deze wijziging bleek dat niet alle docenten vanzelfsprekend bekwaam zijn in het geven van het betreffende vakonderwijs. KNB zag dit vroegtijdig en zette een aparte metseltraining voor praktijkdocenten op. Met een voor 2017 en daarna aantrekkende bouw in het verschiet en een groeiende behoefte aan (jonge) vakmensen een verstandige keuze!

In 2016 werden door KNB in samenwerking met het Platform Bouwen Wonen Inrichting (BWI) al meer dan 20 docenten getraind, verdeeld over twee groepen. In 2017 volgen opnieuw metseltrainingen voor praktijkdocenten; de eerstvolgende keer bij Bouwmensen Utrecht. De data zijn al bekend: 7, 14, 21 en 28 maart 2017 in Nieuwegein. Voor inschrijven klik hier

Naast het trainen van metseldocenten organiseert KNB ook al decennialang het Nederlands Kampioenschap metselen voor VMBO-leerlingen (''anno 1953''). Doel is het vakmanschap van de metselaar te promoten en de instroom naar de metselopleiding te vergroten. In 2017 wordt dit kampioenschap voor de 65e keer georganiseerd. Voor meer informatie over het NK Metselen zie elders op deze site.