Vul een zoekwoord in:

Artikel in Cobouw

23 februari 2013

artikel-megamix.jpg
MegaMix sponsort onder meer het nationaal Metsel- en Voegkampioenschap.

'WIJ VINDEN DEZE OPLEIDING VAN GROOT BELANG VOOR DE BOUW'

In april treden in Oldenzaal de beste vmbo-metselleerlingen aan voor de 61ste finale van het nationaal Metsel- en Voegkampioenschap, georganiseerd door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB, het Twents Carmel College en WBO Wonen. Metsel- en voegmortelproducent MegaMix behoort tot de vaste sponsors. "Wij vinden deze opleidingen van groot belang voor de bouw", legt directeur Peters Klaassen uit.

MegaMix is al vele jaren bij de kampioenschappen, waar wordt gestreden om de Zilveren Troffel en Zilveren Voegspijker, betrokken. De sponsoring bestaat uit het op de locatie van de wedstrijd - dit keer park Stakenkamp- plaatsen van een silo met mortel. "De samenstelling van de mortel is afgestemd op de steen die wordt gebruikt voor de werkstukken", aldus Klaassen. In voorgesprekken met de organisatie worden de vereiste samenstelling en het type mortel tot in detail doorgenomen.

Metsel- en voegopleidingen zijn onmisbaar in de bouw, meent Klaassen. "Het is een magnifiek handwerk met prachtige resultaten. Helaas staan de opleidingen onder druk doordat de bouw in zwaar weer verkeert. Maar we moeten zien te voorkomen dat als de bouw weer aantrekt, we niet meer over voldoende gekwalificeerde metselaars en voegers beschikken." Om de opleiding te steunen en bij te dragen in de volgens Klaassen stevige kosten van de kampioenschappen, neemt MegaMix graag een deel van het benodigde materiaal voor zijn rekening.

De titelstrijd biedt MegaMix tegelijkertijd een mooi podium om de eigen producten onder de aandacht te brenden van aankomende vaklui. "Het is een blijvende opgave om de je naam meer bekendheid te geven", zegt Klaassen. "En waar kun je dat beter doen dan op een plek waar veel vakgenoten rondlopen?" De jeugd is veruit de belangrijkste doelgroep in het sponsorbeleid van MegaMix.Twee jaar geleden bezorgde het bedrijf bij 120 vakopleidingen in Nederland een big bag afgevuld met zavel, een in Begië gewonnen zandsoort die gemengd met water een recyclebare specie oplevert. Ook hier streefde MegaMix een tweeledig doel na. De vakopleiding voorzien van goed materiaal én zorgen dat onder de leerlingen de bedrijfsnaam een bekende klank krijgt.

De respons op sponsoring blijft moeilijk meetbaar, zegt Klaassen. Maar er zijn sterke indicaties dat de acties niet onopgemerkt blijven en nieuwe klanten aantrekken. Klaassen: "We merken dat onze naamsbekendheid groter wordt. We krijgen regelmatig telefoontjes van aannemers of architecten die naar aanleiding van onze aanwezigheid op de KNB metsel- en voegkampioenschappen een offerte vragen."

Peter de Lange