Vul een zoekwoord in:

NK Metselen en Voegen 2014

Het is een goede traditie dat de Nederlandse baksteenindustrie, samenwerkend in KNB, jaarlijks een metselkampioenschap voor VMBO-ers organiseert.

In 2014 gebeurt dat voor de 62e keer. De opzet van het Nationaal Kampioenschap Metselen is ongewijzigd. In maart 2014 vinden de tweedaagse regionale voorronden bij bouwopleidingsbedrijven plaats. In totaal gaan twaalf deelnemers door naar de finale. Die finale wordt van woensag 9 tot en met vrijdag 11 april 2014 gehouden in Dalfsen (Overijssel). Aansluitend is van maandag 14 tot en met woensdagmorgen 16 april 2014 de finale van het NK Voegen. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 16 april 2014. De finale werkstukken krijgen een blijvende plaats bij de hoofdingang van het Multifunctioneel centrum 'De Trefkoele+'  in Dalfsen.

De Nederlandse baksteenindustrie gelooft in de toekomst. Juist daarom blijft KNB ook in 2014 investeren in het metselkampioenschap. Het brengt dit beroep onder de aandacht van jongeren en hun ouders en het benadrukt het belang van vakmanschap en beroepstrots. NĂș opleiden betekent dat er straks voldoende mensen zijn die het vak van metselaar beheersen of willen beheersen

KNB rekent ook in 2014 weer graag op de medewerking van de VMBO-scholen en docenten metseltechniek, zodat het 62e metselkampioenschap gezamenlijk weer tot een groot succes wordt gemaakt.

Het succes van de wedstrijden wordt mede bepaald door een voldoende aantal deelnemers. KNB verzoekt daarom om per school een (1) of twee (2) metsel-leerlingen uit het derde of vierde leerjaar aan te melden voor het kampioenschap 2014.

Inzet is en blijft een prachtige ervaring voor de leerlingen, de kans op "eeuwige" roem en de wisselprijs: "De Zilveren Troffel".

De uiterste datum voor aanmelding is 29 januari 2014.

Kijk voor meer informatie over de locaties van de voorronden in de flyer,
of neem contact op met:  KNB, tel.nr. 026 - 384 56 30 of per e-mail: info@knb-keramiek.nl